Microsoft 365 -ympäristön tietoturvakartoitus

 

Tietoturvan nykytilanne

Kaikkien pilvipalveluiden käyttäjät ovat päivittäin kyberrikollisten hyökkäysten kohteena. Pelkästään Microsoftin palveluihin tehdään joka päivä 300 miljoonaa rikollista sisäänkirjautumisyritystä maailmanlaajuisesti.

Uhka on todellinen myös Suomessa. Jokaisen yrityksen kannattaa suojautua ennen kuin tietomurto osuu omalle kohdalle, koska asianmukaiset turvatoimet ovat todella pieni investointi verrattuna kyberrikoksen aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin.

Korkeatasoisella tietoturvalla pyritään varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuus, ehkäisemään tietovuotoja ja säilyttämään organisaation maine luotettavana toimijana.

Turvaa Hilla IT:n tietoturvakartoituksella

 

1. Aloituspalaveri asiakkaan kanssa

Palaverin alkuun pidämme nopean johdatuksen tietoturvaan ja käymme läpi yleisimmät uhat ja niiden torjunnan. Johdatuksen jälkeen paneudumme asiakkaan tarpeisiin, turvakäytäntöihin ja aloitamme ympäristöön tutustumisen.

2. Asiakkaan Microsoft 365 -ympäristön tietoturvakatselmointi

Käymme taustalla prosessimme mukaiset tarkastukset läpi asiakkaan ympäristöön ja kirjaamme havainnot.

3. Suositeltujen toimenpiteiden ja parannuksien suunnittelu

Havaintojen pohjalta suunnittelemme selkeän listan mahdollisista puutteista ja parannusehdotuksista.

4. Tuloksien esittely asiakkaalle

Loppupalaverissa havainnot käydään läpi ja ohjeistetaan niiden korjaamisessa.

 

Kartoitus kattaa seuraavat osa-alueet ja se toteutetaan noin yhdessä päivässä riippuen ympäristön koosta

 • Käyttäjätunnusten ja sisäänkirjautumisten suojaaminen
 • Sähköpostin tietoturva
 • Yrityksen, tietojen ja tiedostojen suojaaminen
 • Päätelaitteiden suojaaminen
 • Tietoturvan valvonta
 

Ota yhteyttä

 

  Kristian Halonen

  kristian@hilla.it

  043 824 1420

  Kim Karoliussen

  kim@hilla.it

  040 574 8494