Näin Hilla IT:n tietoturvakartoitus tehdään

1. Aloituspalaveri asiakkaan kanssa.

Palaverin alkuun pidämme nopean johdatuksen tietoturvaan ja käymme läpi yleisimmät uhat ja niiden torjunnan. Johdatuksen jälkeen paneudumme asiakkaan tarpeisiin, turvakäytäntöihin ja aloitamme ympäristöön tutustumisen.

2. Asiakkaan Microsoft 365 -ympäristön tietoturvakatselmointi

Palvelussa otamme vastuun asiakkaan ympäristöstä ja ylläpidämme ja kehitämme sitä asiakkaan kanssa yhteistyössä. Kun asiakkaamme saavat varmuutta järjestelmiensä parissa työskentelyyn, vapauttaa se resursseja tuottavaan työhön.

3. Suositeltujen toimenpiteiden ja parannuksien suunnittelu

Havaintojen pohjalta suunnittelemme selkeän listan mahdollisista puutteista ja parannusehdotuksista.

4. Tuloksien esittely asiakkaalle

Loppupalaverissa havainnot käydään läpi ja ohjeistetaan niiden korjaamisessa.

Kartoitus kattaa seuraavat osa-alueet ja se toteutetaan noin yhdessä päivässä riippuen ympäristön koosta

  • Käyttäjätunnusten ja sisäänkirjautumisten suojaaminen
  • Sähköpostin tietoturva
  • Yrityksen, tietojen ja tiedostojen suojaaminen
  • Päätelaitteiden suojaaminen
  • Tietoturvan valvonta

Kristian Halonen

kristian@hilla.it

043 824 1420

Kim Karoliussen

kim@hilla.it

040 574 8494

OTA YHTEYTTÄ