HILLA IT PALVELUKUVAUKSET

Työasemat

Hilla IT:n palvelussa voi käyttää omia koneita, jos ne täyttävät Hilla IT:n konekriteerit tai palveluun voidaan sisällyttää myös vuokrakoneet (Hilla 365 TaaS).

Office-ohjelmat 365-palvelun kautta aina uusin versio Office-ohjelmista.

Tietoturva                                

Valvottu ja hallittu tietoturva työasemille. Microsoft Office 365 Advanced Threat protection sähköposteille, käyttäjätunnusten suojaus monimenetelmäisen todentamisen avulla (MFA), salatun sähköpostin lähetys ja tarvittaessa Conditional Access määritykset Sharepoint, Onedrive ja Teams palveluille.

Varmuuskopiointi        

Microsoft ODB ja tarvittaessa Hilla IT:n erillinen varmuuskopiointipalvelu.

Laitehallinta                             

Hilla IT hallinnoi työasemia omilla ylläpitosovelluksillaan.

Käyttäjätuki                        

Helpdesk palvelee maanantai – perjantai kello 08-16 välisenä aikana.

Raportointi ja jatkuva kehitys   

Palveluun on mahdollista sisällyttää vCIO palvelu. Palvelussa asiakkaan ympäristöä, kone- ja laiteinventaariota sekä kehitystä seurataan Hilla IT:n järjestelmillä, joilla käydään läpi laajasti ympäristön nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita, sekä projekteja ja niiden budjetteja. Palvelu kerää historiadataa tapaamisista ja tuottaa helposti luettavan Hilla Executive Summary raportin.

Koulutuspalvelut

Palveluun on mahdollista sisällyttää myös Hilla Koulutus-palvelu, jonka kautta saa pääsyyn portaaliin, jossa on jo yli 1000 opastusvideota Microsoftin Office- ja 365-palvelujen käyttöön. Samalla saa myös pääsyn noin 300 vuosittaiseen webinaariin, joissa ennalta sovittuja asioita käydään opettajan kanssa livenä läpi vielä tarkemmin.

Muutoksen hallinta nykytilasta uuteen

Hilla IT kartoittaa asiakkaan ympäristön ja sen pohjalta laaditaan tarkempi suunnitelma transitiolle. Yleensä se sisältää taustatyötä, ohjelmistojen asennusta, koulutusta sekä juoksevan sähköpostiuutiskirjeen, jossa muutaman viikon ajan käyttäjät halutessaan saavat lyhyitä vinkkejä palveluiden käyttämiseen.

Asiantuntijapalvelu / projektihinnoittelu

Projekteille pyritään antamaan kiinteä hinta ja muussa tapauksessa tuntityönä sopimuksen mukaan.

Tulevaisuuden liiketoiminnan kehitys

Hilla IT haluaa eritoten olla mukana auttamassa asiakasta liiketoiminnan digitalisaatiossa kumppanina. Auttaen, konsultoiden, kehittäen ja mahdollisesti yksinkertaistaen nykyisiä palveluja, ohjelmistoja ja pyrkien purkamaan mahdollisia informaatiosiiloja, joita on voinut useiden eri ohjelmistojen mukana syntyä.

Tässä työssä Hilla IT voi tarpeen vaatiessa ja asiakkaan salliessa käyttää omia kumppaneitaan.

Hilla IT:n tuottamat palvelut on rakennettu helposti skaalautuviksi, joten nopeakaan kasvu ei muodostu ongelmaksi.

ERP / Sovelluskehitys

Hilla IT:llä on mahdollisuus tarjota Dynamics 365 / Business Central toteutuksia.

Ratkaisuna voi myös olla kevyemmät PowerApps mobiiliyhteensopivat sovellukset, joilla voidaan sähköistää pieni osa nykyisistä liiketoimintaprosesseista.

MUUT PALVELUT JA PALVELUPAKETIT  

Hilla Wlan                           

Hillan toimittamat ja ylläpitämät langattomien verkkojen tukiasemat. Kuukausihinta sisältää aina toimivan laitteen. Tarvittaessa se vaihdetaan uuteen vastaavaan. Hinta sisältää myös tarvittavat lisenssit, ylläpidon ja päivitykset. Laitteiden avulla sama verkko voi olla käytössä useammassa toimipaikassa myös ulkomaita myöten.

Hilla Palomuuri                    

Hilla Palomuuri sisältää aina toimivan laitteiston ja ohjelmiston, sekä ohjelmiston päivitykset ja ylläpidon. Hillan Palomuurit käyttävät myös tilausta kansainvälisiin tietokantoihin, joihin on tallennettu yleisimpien hyökkäysverkkojen IP-osoitteet ja ne blokataan automaattisesti jo palomuuritasolla. Myös yleisimmät haavoittuvuudet pystytään blokkaamaan jo palomuuritasolla, jolloin ne eivät pääse haavoittamaan verkon sisäisiä työasemia ja laitteistoja.

Hilla Palvelinhuolenpito       

Hilla Palvelinhuolenpito huolehtii, että palvelimet ovat aina ajan tasalla käyttöjärjestelmän ja tietoturvaohjelmistojen päivitysten osalta. Palvelinhuolenpidossa on myös paikallinen salattu varmuuskopiointi, sekä pilvivarmuuskopiointi käytössä. Näin varmistetaan, että kaikissa tilanteissa asiakkaan tiedot saadaan palautettua.

Hilla Kotisivu                       

Hilla Kotisivu sisältää domainin ja sen automaattisen vuosittaisen uusinnan. Nimipalvelimet ja nimipalveluiden hallinnan. WordPress-sivustoille tarjoamme myös tietoturvan, sivuston päivittäisen varmuuskopioinnin, palomuurin ja lisäosien sekä itse wordpress alustan päivitykset.

Hilla Koulutus                      

Palveluun on mahdollista sisällyttää myös Hilla Koulutus-palvelu, jonka kautta saa pääsyyn portaaliin, jossa on jo yli 1000 suomenkielistä opastusvideota Microsoftin Office- ja 365-palvelujen käyttöön. Samalla saa myös pääsyn noin 300 vuosittaiseen webinaariin, joissa ennalta sovittuja asioita käydään opettajan kanssa livenä läpi vielä tarkemmin.

Hilla Mobiili                         

Palvelulla päästään tilanteeseen, jossa myös mobiililaitteille voidaan kirjautua samoilla tunnuksilla kuin sähköpostiin ja 365-palveluihin, jolloin työntekijän omia Google-tunnuksia ei tarvitse laitteille liittää. Kirjautumisen yhteydessä laitteille pusketaan valmiiksi sovitut sovellukset, joita he tarvitsevat töiden tekemiseen saumatta. Puhelimen resetoiminen hoituu myös nopeasti etänä Hillan toimesta, jolloin puhelin palaa alkutilaansa, poistaen edellisen käyttäjän tiedot ja odottaen sisäänkirjautumista asiakasyrityksen sähköpostitunnuksilla

HILLA IT YLEISET SOPIMUSEHDOT

SALASSAPITO

Sopimusosapuolet sitoutuvat pitämään salassa luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineiston ja tiedot, sekä olemaan käyttämättä niitä mihinkään ulkopuolisiin tai muihin kuin tämän sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA EHDOT

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva kolmen kuukauden irtisanomisajalla. Jatkuvat palvelut veloitetaan kolmen kuukauden tai kuukauden jaksoissa etukäteen. Mikäli asiakas laiminlyö maksuja, on Hilla IT:llä oikeus evätä palveluiden toimittaminen, kunnes maksut ovat maksettu. Mikäli Asiakas purkaa tai irtisanoo palvelusopimuksen, saamatta jääneestä, mutta ennakkoon maksetusta palvelusta suoritettua maksua ei palauteta tai hyvitetä. Tilauksen peruuttamisesta veloitetaan peruutusmaksu, joka on 30% sopimusajan maksuista. Peruuttamista ei voi tehdä, mikäli Hilla IT on ehtinyt tilata Asiakkaalle tulevat, kolmannen osapuolen tuottamat palvelut, ohjelmistot tai laitteet. Maksuvelvollisuus siirtyy Asiakkaalle niiden tilaushetkellä, eikä Palvelusopimuksen perumisella tai irtisanomisella ole vaikutusta vastuuseen tuotteista ja palveluista. Hilla IT:llä on oikeus korottaa hintoja vuosittain. Indeksikorotuksen tarkistus tehdään vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Hilla IT korvaa Asiakkaalle Asiakkaan toteen näyttämät välittömät vahingot, jotka Hilla IT on omalla toiminnallaan aiheuttanut. Vahingonkorvauksen enimmäismäärä on rajattu tämän sopimuksen kolmen kuukauden käyttöoikeusmaksua vastaavaan määrään. Hilla IT:llä on oikeus mainita asiakkaan nimi ja kertoa yleisluontoisesti toimituksen laadusta palvelujaan markkinoidessa, ellei Asiakas ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

SOPIMUKSESSA SOVELLETTAVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT

Hilla IT YSE, Hilla IT palvelukuvaus, IT2018 EAP ja IT2018 YSE. Sopimuksia sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: Hilla IT YSE, Hilla IT palvelukuvaus, IT2018 EAP ja IT2018 YSE.